deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsiębiorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 
Terapia rodzin

Mam doświadczenie w wielopokoleniowej terapii rodzin i wczuję się w szczególne położenie Waszej rodziny. Pozostanę przy tym lojalna względem każdego z partnerów rozmowy, szanując go w równym stopniu.

Jednym z celów, nad którym możemy wspólnie pracować, jest osiągnięcie takiego stanu, aby osoby biorące udział w terapii mogły poczuć się lepiej na długi czas. Wasze relacje w rodzinie powinny zmienić się tak, abyście Państwo mogli coraz bardziej owocnie pokonywać zaistniałe problemy.

Spełnienie jest możliwe. Również w Waszej rodzinie.