deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt

Odcisk

 
Gabriele Baring
 
Dyplomowana ekonomistka
Terapeutka metod? niekonwencjonaln?
Terapia systemowa (rodzin) zorientowana na g??boki proces psychologiczny
Ustawienia rodzin i innych systemów
 
 
Albrechtstrasse 125
12099 Berlin
Deutschland
 
Telefon  +49  30  804 99296  
Telefax  +49  30  809 02 994
 
 
 
Projekt i realizacja techniczna: www.alesco-concepts.de

T?umaczenie na j?zyk polski: Ania Choinska, choinskaanna@aol.de
T?umaczenie na j?zyk francuski: Anne Rivet, anne.rivet.fr/de 
T?umaczenie na j?zyk angielski:
 
 
Odpowiedzialno?? za tre?? zgodnie z TMG: Gabriele Baring
Copyright © 2009 – 2018 Gabriele Baring. Wszystkie prawa zastrze?one.