deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 
Doradztwo par i terapia par.

Wasze imiona zapisane s? w gwiazdach. Powiedzieli?cie sobie „Tak“, „Tak, na zawsze Twój/Twoja“. Jest to obietnica na wieki, poprzez któr? stali?cie si? niezale?ni od zmieniaj?cych si? uczu?, maj?cych nadej?? jutro czy te? pojutrze, niezale?nie od ró?nych stanów i emocji, które prze?ywacie z biegiem lat. Wraz z t? przysi?g? zapewnili?cie sobie oraz przyznali?cie partnerowi prawo do roszczenia sobie siebie i mo?liwo?? zdania si? na was.

W trudnych fazach Waszej relacji partnerskiej op?aca si? korzystanie ze wszelkich mo?liwo?ci, aby wspólnie wzmocni? swoj? si??, dotrzyma? obietnicy i nauczy? si? wybaczania lub o nie prosi?. Warto zrobi? wszystko, aby na nowo „pozna?” swojego partnera. Pozwoli? mi?o?ci ?yczliwej znów p?yn??, tej mi?o?ci, która pokona wszelkie przeciwno?ci.