deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy
Wyk?ady

Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
W jaki sposób wojna trwa nadal…
Wzrastajac bez ojca


Kontakt
 

WYKLADY

Czerwca 2010


W JAKI SPOSÓB WOJNA TRWA NADAL…

…w duszach dzieci i wnuków dzieci wojny.

 
25. - 27.06.2010
 
Rejestracja:
Ostsee-Akademie im Pommern-Zentrum
Europaweg 3
23570 Lübeck-Travemünde
 


Wrze?nia 2010

KIM JESTEM A JE?LI TAK, TO ILU - NAS JEST?

Praca na genogramie, naszym drzewie genealogicznym

 

Prosimy o zg?aszanie si? po szczegó?owe informacje

wi?cej...


Jesieni? 2010

WZRASTAJ?C BEZ OJCA

O oczywisto?ci wynikaj?cej z relacji i ?ycia synów pozbawionych obrazu ojca i córek, których matki „nie przyzna?y si?” do swoich m??ów.

Prosimy o zg?aszanie si? po szczegó?owe informacje

wi?cej...