deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt

Odcisk

 

KONTAKT


Ciesz? si?, ?e chc? Pa?stwo nawi?za? ze mn? kontakt. Mog? Pa?stwo wykorzysta? w tym celu poni?szy formularz. Oczywi?cie Pa?stwa dane zostan? przeze mnie zachowane w tajemnicy.

Je?li chc? Pa?stwo si? zg?osi?, prosz? okre?li? rodzaj spotkania i dat?. Prosimy równie? o podanie informacji, czy ?ycz? sobie Pa?stwo ustawienia w?asnego. Uczniowie i studenci mog? dowiadywa? si? o zni?ki.

Warunki p?atno?ci znajdziecie Pa?stwo na stronach informacyjnych, do których linki podane zosta?y na poszczególnych stronach. Przegl?d ofert seminaryjnych itp. mog? Pa?stwo znale?? tutaj w formie PDF: Materia? informacyjny
 

   

   

   


Ihre Nachricht:


Wenn Sie ein Mensch sind, fällt es Ihnen leicht, 8000 und 68 zu addieren:
 
Poza tym mog? Pa?stwo dotrze? do mnie telefonicznie, przesy?aj?c fax oraz listownie:
Gabriele Baring

Dyplomowana ekonomistka
Terapeutka metod? niekonwencjonaln?
Terapia systemowa (rodzin) zorientowana na g??boki proces psychologiczny
Ustawienia rodzin i innych systemów
Seminaria, doradztwo, coaching

Trendelenburgstraße 15
14057 Berlin - Charlottenburg

Telefon +49 30 804 992 96
Telefax +49 30 809 02 994

baring@gabriele-baring.eu