deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy
Wyk?ady

Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
W jaki sposób wojna trwa nadal…
Wzrastajac bez ojca


Kontakt
 

WZRASTAJ?C BEZ OJCA


Wyk?ad

O oczywisto?ci wynikaj?cej z relacji i ?ycia synów pozbawionych obrazu ojca i córek, których matki „nie przyzna?y si?” do swoich m??ów.